Neden Dünyanın En Çok Tercih Edilen Balı Bitlis Balı?

Bitlis Balını Diğer Dünya Ballarından Ayırt Eden Özellikleri

Bitlis Türkiye tarihinde ilk arıcılığın yapıldığı ve ilk balın elde edildiği yerlerden biri olup ilk araştırma enstitüsünün kurulması , en köklü arıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedeni ile tarihteki yerini almıştır.

Bitlis ili jeolojik bakımdan birinci zamanda oluşan bir coğrafyada yer almaktadır.

Jeoloji biliminde “Bitlis masifi” olarak tanımlanan ve mineral çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir toprağa, sahip olan Bitlis ilinde çok sayıda endemik ve tıbbi bitki türü bulunmaktadır. 

dogal-sifali-bitlis-bali

Geçmişten günümüze kadar birçok yabancı ve yerli botanikçi Bitlis ilinde Floristik (Bitki türleri ile ilgili) araştırmalar yapmışlardır. Yabancı botanikçilerden Forocin, Kronenburg. Hano-Mazz, Davis, Polunin gibi Dünyaca ünlü bir çok botanikçi Bitlis ilinden Bitki örneklerini alarak Dünyanın Bitki müzelerine koymuşlardır.

Bitlis ilinde yapılan Florastik çalışmalar sonucu tespit edilen ballı bitki türü sayısı 1200 adet olup bunların 170 tanesi endemiktir

Bitlis il sınırları içinde kapsamlı bir florastik çalışması yapıldığı takdirde bu rakamın 2000 civarında olduğu düşünülmektedir.

Bitlis il sınırları içinde ver alan Bitki türlerinin % 14 ü endenmik ve tıbbi bitki türüdür. Bu oran Türkiye ortalamasının cok üstündedir.

neden-tulliana-bitlis-bal

Bitlis adını taşıyan ve Dünya bitki literatürüne giren çok sayıda bitki türü vardır. İsatis Bitlisica, Gypsophila bitlissensis, Lathvrus bitlisicus, Scrophularia bitlisica ve Verbascum x bitlisianum bunlardan sadece bir kaçıdır. Bitlis ilinde üretilen Bal ve diğer arı ürünleri bu endemik ve tıbbi olan bitki kaynaklardan elde edilmektedir.

Bitlis ilinde arıcılık ve bal üretiminin tarihi oldukça eskidir. Bitlis balı fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından Ülkemizde ve diğer bölge ülkelerinde haki! bir şöhrete sahiptir. 1050 yıllarında Bitlis şehrini ziyaret eden İranlı ünlü seyyah ve edebiyatçı Nasır-i Hüsrev Bitlis balının kalitesinden söz etmekte vb. yörede arıcılık ve bal üretiminin oldukça yaygın olduğudan söz etmektedir.

Bitlis ilinde Arıcılık Faaliyeti Dünyanın bir başka yöresinde rastlanmayan gübre ve kil karışımından yapılan kara kovanlarda yapılmaktadır. Bu kovanlar Bitlis ili dışında, hiçbir yerde kullanılmamakta ve üretim sürecinde hiçbir bu kovanlara hiçbir müdahale yapılmamaktadır. Bu kovanlar hiçbir arıcılık tekniğin uygulanamadığı doğal arı barınaklarıdır.

neden-tulliana-bitlis-bal

Bitlis İlindeki arazi yapısının %85’i yayla ve meralardan %71’i de yüksekliği 2000 metreyi aşan yüksek dağlardan oluşmaktadır.

Yayla ve meraların büyük çoğunluğu endemik ve tıbbi bitki örtüsüne sahip doğal flora’dan oluşmaktadır. Bitlis ilinin Yayla ve dağlarından elde edilen bal ve arı ürünlerinin içeriğinde kültür bitkileri ve ağaçların çiçeklerinden alınmış nektarlar bulunmamaktadır!

Bitlis Balı bitkisel kaynakların zenginliği ve üretildiği ortam nedeni İle kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımında Dünyada ve Türkiye’deki diğer illerde üretilen ballarda daha kaliteli ve üstün özelliklere sahiptir.

Bitlis balı yapı ve kıvam bakımından daha sağlam bir bünyeye sahip olup bulunduğu kaptan zor temizlenir. Bitlis balı diğer ballardan farklı olarak daha yoğun akışkanlıdır.

neden-tulliana-bitlis-bal

Bitlis balı Kimyasal özelikleri bakımından da emsallerinden farklıdır. Organik bir ortamda üretilen Bitlis balının prolin değeri oldukça yüksektir. Tarım Bakanlığı 1 Kg baldaki prolin değerinin ait limitini 300 olarak belirlerken; Bitlis balında bu oran 750-1000 Mgr. civarındadır.

Bitlis balı Ülkemizde ve bölge ülkelerinde haklı bir üne sahip olup elde dildiği bitkisel kaynaklar nedeniyle lezzet ve aroma bakımından emsallerinden üstün özelliklere sahiptir.

 Bitlis balı yüksek yayla ve dağlardaki doğal floradan elde edildiği için nem oranı düşük  ve yoğun kıvamlıdır. Bitlis balı elde edildiği bitkisel kaynaklardaki uçucu esanslar nedeniyle özel bir aromaya sahiptir.

Kısacası bir balı kaliteli ve üstün kılan bütün parametreler Bitlis balında mevcuttur.

dunyanin-en-cok-tercih-edilen-bali-bitlis-bali

KALKINMA BAKANLIĞI DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi Raporundan;

Panelistlere gore en çok beğendiklerinden en az beğendiklerine gore yukarıdan aşağıya  itibaren sıralamaları istenmiştir. Bu aşamada en düşük puan en fazla tercih edilen balı göstermektedir. Nihai tercih sırasına göre en fazla tercih edilen bal Bitlis Balı olmuştur.

(https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/2-dap-bolgesi-yoresel-urunlerini-ticarilestirme-stratejilerinin-belirlenmesi.pdf)

grafik

Kampanya & Haberler

Ürünlerimiz ve yapacağımız kampanyalarımız hakkında anında bilgi sahibi olmak için e-bültenimize abone olun.

Babadan oğula geçen bir mesleği büyük bir onurla devam ettirmekteyiz. 1930’larda Nevzat ERSAN ile başlayan balcılık mesleğini Nevzat ERSAN’ın bizlere aktardığı tecrübe, iş ahlakı ve dürüstlük ilkeleriyle, gelişen teknolojiyi de takip ederek sürdürmekteyiz.

Ürün Kategorilerimiz
İletişim

Hüsrev Paşa Mh. 1238 Sk. C Blok No:69 Merkez/Bitlis

iletisim@tullianabitlisbal.com.tr

Copyright © 2021 Tulliana. Tüm hakları Saklıdır. Tasarım BWT

X
Add to cart